Bygherrerådgivning  

Arkitektfirmaet HS as er også en kompetent samarbejdspartner i forbindelse med bygherrerådgivning.

Af større projekter, hvor vi har bistået forskellige bygherrer, kan bl.a. nævnes:

Region Sjælland:
Bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af Nykøbing F. Akutsygehus, MANA. Anlægssum: 228 mill.

Sorø Kommune:
Bygherrerådgivning incl. udarbejdelse af byggeprogram i forbindelse med tilbygning til Stenlille Skole.

Kalundborg Kommune:
Bygherrerådgivning, incl. udarbejdelse af byggeprogram, samt gennemførelse af totalentreprisekonkurrence vedr. opførelse af ny skole på Herredsåsen i Kalundborg.
Anlægssum: ca. 120 mill.

Vestsjællands Amt:
Bygherrerådgivning, incl. udarbejdelse af byggeprogram, samt gennemførelse af totalentreprisekonkurrence vedr. opførelse af nyt botilbud for fysisk og udviklingshæmmede beboere i Høng.
Botilbuddet indeholder 5 bogrupper a’ 5 beboere.

Gørlev Kommune: 
Bygherrerådgivning, incl. udarbejdelse af byggeprogram, samt gennemførelse af totalentreprisekonkurrence vedr. nybygning af plejehjem og ældreboliger samt ombygning af eksisterende plejehjem i Gørlev. Anlægssum: ca. 25 mill.

Vestsjællands Amt:            
Bygherrerådgivning incl. udarbejdelse af byggeprogram, samt gennemførelse af konkurrence blandt boligselskaber vedr. opførelse af botilbud for 33 beboere placeret h.h.v. på Skanderborgvej samt på Århusvej i Slagelse.

Vestsjællands Amt:            
Bygherrerådgivning incl. udarbejdelse af byggeprogram, samt gennemførelse af konkurrence blandt boligselskaber vedr. opførelse af botilbud for 36 beboere placeret ved Raklevgården i Kalundborg

Slagelse Boligselskab:
Bygherrerådgivning for Slagelse Kommune i forbindelse med arkitektkonkurrence vedr. nybygning af ældreboliger samt ombygning af eksisterende plejehjem i Slagelse. Anlægssum: ca. 20 mill.

Antvorskov Menighedsråd: 
Bygherrerådgivning incl. genemførelse af totalrådgivningskonkurrence i forbindelse med nybygning af Antvorskov Kirke med tilhørende ungdoms- og aktivitetscenter i Slagelse.