Martin Wentzer_Lavformat

Arkitektfirmaet HS styrker sin organisation med strategisk ansættelse

Martin Wentzer er blevet ansat hos Arkitektfirmaet HS i en nyoprettet stilling som planlægningschef. Ansættelsen er et led i tegnestuens udviklingsstrategi, som skal styrke HS’s position i markedet. Martin kommer fra en stilling som strategisk tilbuds- og udviklingschef hos LINK Arkitektur, hvor han har arbejdet med forretningsudvikling inden for sygehuse- og sundhed i hele Skandinavien. Før det har han stået i spidsen for flere markante projekter, senest som projektdirektør for Rigshospitalets Kvalitetsfonds Byggeprojekt.

 

Det er et erklæret mål for Arkitektfirmaet HS, at vi ønsker at udvide vores horisont. Vi ser tendenser i markedet som kræver at vi flytter og tilpasser os. Ansættelsen af Martin skal medvirke til den bevægelse, da han ikke alene skal styrke os på de projekter vi gennemfører, men også skal udvikle på dem i forhold til at sikre den videre udvikling” Peter Frimann, adm. dir.

 

I sin nye rolle vil Martin få det overordnede ansvar for firmaets forretningsudvikling og vil dermed være i front for alle de tilbud og konkurrencer som Arkitektfirmaet HS deltager i. Han skal bidrage til at eksisterende relationer fastholdes og udvikles, ligesom han skal bidrage til at etablere nye. Samtidig skal Martin varetage den daglige ledelse af tegnestuen hvor han, blandt flere ting, skal arbejde med den måde firmaet styrer og planlægger projekterne på i forhold til eksempelvis processer, aftaleforhold og risici.

 

”Martin passer som person godt ind i den kultur vi har hos HS og med et godt match på de menneskelige værdier. Vi byder ham velkommen i firmaet og vi ser frem til at samarbejde om en masse spændende projekter, ligesom vi ser frem til at han socialt vil indgå i vores dagligdag” Peter Frimann, adm. dir.