Psykiatrien Maribo2

Distriktspsykiatrien Maribo

De nye rammer til Distriktspsykiatrien Maribo er nu indviet og taget i brug.

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen har varetaget rollen som Bygherrerådgiver, fra indledende brugerinddragelse og skitsering, hvor arealanalyse, funktionskrav og brugerønsker fastlagde rammen for en gennemførelse af projektet i totalentreprise.

Selve byggeprocessen blev gennemført ud fra en stram og afstemt tidsplan, med øje for implementering af bygherreleverancer.

Vi ønsker Distriktspsykiatrien Maribo tillykke med de nyindrettede faciliteter på Kidnakken, og takker for det gode og konstruktive samarbejde med alle byggeriets parter, herunder bygherren, interessenter og entreprenør Henrik Lund Larsen A/S