Henrik og Niels DGNB

Endnu flere bæredygtige kræfter på tegnestuen

 

Der er ingen tvivl om, at det bæredygtige byggeri er et vigtigt parameter i den grønne omstilling, og vi er klar til at hjælpe endnu flere af vores kunder med at imødekomme fremtidens klimakrav.

Bæredygtighed er vigtigt at indtænke i alle projekter, og man kan fint skabe et bæredygtigt projekt, uden en egentlig certificering af bygningen. Et bæredygtigt byggeri handler langt hen ad vejen om sund fornuft, hvor holdbare og gode materialer bidrager til et bedre klimaregnskab, og derfor rådgiver vi vores bygherrer til at tænke bæredygtighed ind i deres projekter. Det betaler sig i det lange løb.

Tillykke til Henrik og Niels med uddannelsen som DGNB-konsulenter.