FOB

FOB, afd. 64 Elmelunden, Slagelse Tagudskiftning

På Kalundborgvej 59 A-Z og 61 A-Z, i alt 10 blokke, er Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen nu gået i gang med udskiftning af tagbelægninger fra eternitplader til listedækket tagpap samt efterisolering.

Snedkermester Arne Pedersen A/S i Greve er hovedentreprenør på sagen, som kommer til at køre hen over vinteren og ind i foråret, før arbejdet forventes at være færdiggjort sidst i maj måned 2023.

Vi ser frem til godt samarbejde!