Forskningshuset 17 web

Forskningshuset Slagelse Sygehus

Så står Forskningshusets forskermiljø færdigt, og det er allerede taget i brug.

Vi glæder os over at se tilbage på en proces, hvor brugernes visioner og tanker er blevet integreret i fremtidens Forskningshus på Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse (NSR).

Forskningshuset skal danne ramme om ny og banebrydende forskning og samarbejder.

Det har derfor været essentielt at skabe et åbent miljø forskerne imellem men også mellem ledere, klinikker, patienter og pårørende.

Dette er gjort i en omdannelse af et tidligere sengeafsnit til et nyt miljø, med blandt andet kontorarbejdspladser, møderum, fællesområder, mm.

En af visionerne ved projektet var at skabe nogle lyse og venlige rammer. Dette er blandt andet gennemført ved at trække lys ind i gangene og ankomstområdet.

Vi takker for det gode og inspirerende samarbejde og ser frem til at følge fremtidens forskning på NSR’s Sygehuse.