_2278529

Køge Kommune Tøxens Skole

Renovering af fredede bygninger

HS BrunsgaardLaursen har gennem projekter for Køge Kommune udbygget tegnestuens specialist-kompetencer vedrørende renovering af fredede bygninger.

Et af de nyeste projekter vi har lavet af denne karakter, er renoveringen af den fredede bygning, Tøxens Skole på Nørregade 43. Dette er blot et af flere projekter af samme karakter, vi har udført for Køge Kommune de seneste år.

Projektet omfattede udvendig renovering af facade, tag, døre og vinduer. Herudover renovering af interiører samt etablering af nyt ventilationsanlæg, som følge af et arbejdstilsynspåbud om forbedring af indeklimaet i klasselokalerne. Bl.a. indpasning af ventilationsanlæggets kanaler kan fremhæves som særdeles kompliceret i de fredede interiører.

Rådgiverydelsen omfattede en grundig registrering af bygningsdele, facadevægge og tag, og på baggrund af dialog med Slots- og Kulturstyrelsen blev der udarbejdet detailprojekt. Efterfølgende har vi ligeledes varetaget byggeledelse på projektet.

Projektet er fuldendt med en opdatering af de indvendige arealer, hvor ny farvesætning af undervisningsrum og trapperum medvirker til, at bygningen i dag fremstår opdateret og imødekommende, trods sine mange år på adressen.

Tak til de involverede parter ved udførelse af arbejderne.

 

Bygherre:            Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge                                                                                                                                                                          Kontaktperson: Hanne Stenbek