Foto fra Nohrcon - Fotograf Claus Falkenberg Thomsen

Nomineret til årets sundhedsbyggeri 2022

Nyt Hospital Herlev – Kvinde/Barnhuset og akutmodtagelse

Nohrcon kårer hvert år årets sundhedsbyggeri.

Nyt Hospital Herlev er et blandt 5 sundhedsbyggerier, der er nomineret til prisen i år.

Vinder udpeges ved afstemning, hvor resultatet offentliggøres medio september.

Vi er stolte over at have været en del af rådgivergruppen på dette projekt, hvor vi, som underrådgiver for konsortiet Henning Larsen m.fl., var ansvarlige for de indledende brugerprocesser i byggeprogram-, dispositions- og projektforslagsfaserne.

Projektet:

Som en del af Region Hovedstadens Hospitalsplan 2007 indgik etablering af en ny kvinde/barn-bygning og en fælles akutmodtagelse på Herlev Hospital.

Visionerne for projektet var at skabe et moderne, effektivt og imødekommende hospital med fokus på det enkelte menneske, – patienten, medarbejderen og de pårørende.

En særlig ambition var at understøtte familiens positive oplevelse af og deltagelse i patientens ophold på hospitalet. Børns særlige behov under indlæggelse og behandling skulle mødes i ”børnehøjde” ved de arkitektoniske og funktionelle løsninger.

Som gennemgående koncept skulle alle 1-sengsstuer udformes, så der ville blive plads til pårørende. De særlige behov, som familier har til indlagte på neonatal og i de pædiatriske sengeafsnit, afspejles i de funktionelle og arkitektoniske løsninger.

Projektet omfatter ca. 51.000 m2 og indeholder:
• Fælles akutmodtagelse, traumestuer, CT- og MR-scannerrum
• Operationsafsnit
• Præ-/postoperativt område
• Intensivafsnit
• Fødestuer inkl. familierum
• Neonatalafsnit
• Sengeafsnit for Gastro, Kardiologi, Gyn.Obst, Pædiatri

 

Foto lånt fra Nohrcon – fotograf Claus Falkenberg Thomsen