Ny Føllehavegård

Ny Føllehavegård

HS BrunsgaardLaursen har i foråret sammen med Totalentreprenør Georg Berg A/S og Oluf Jørgensen som rådgivende ingeniører vundet totalentreprisen for et nybyggeri til erstatning for botilbuddet Føllehavegård for Køge Kommune, som sidste år besluttede, at den gamle bygning ikke længere var tidssvarende.

 

Vi er nu godt i gang, og der har været gennemført en række brugermøder og workshops som en del af processen i forbindelse med realiseringen af det spændende projekt.

 

Der skal bygges i alt 10 boliger, som henvender sig til personer med svær udviklingshæmning og komplekse støttebehov, og byggeriet opføres i tilknytning til Køge Nord Plejecenter på Fuglebæk Allé. 

 

Byggeriet udføres i ét plan og skal placeres med tæt forbindelse til den eksisterende servicebygning, ankomstareal og parkeringsplads

 

Visionen for det nye Føllehavegård er at skabe et trygt hjem for de 10 beboere, der er i sin udformning, materialevalg og detaljeløsninger både skal understøtte beboernes særlige behov og hjælpe personalet i deres krævende hverdag. Med større fællesrum og mindre oaser tages der højde for, at nogle beboere i perioder kan have brug for alenetid under opsyn eller i færre grupper sammen med personale i rolige omgivelser.

 

Der er i alt afsat 26,4 millioner kroner til det nye Føllehavegård, og byggeriet forventes at starte op sidst på året med afslutning og ibrugtagning ultimo 2021.