Boligforeningen Dianalund – Helhedsplan, afdeling 3

Bygherre:
Boligforeningen Dianalund

Byggeriets adresse:
Lundtoftevej 21-35 og Enghaven 2-16,4293 Dianalund

Opgaven:
Udarbejdelse af helhedsplan for 30 boliger indeholdende: Teknisk tilstandsrapport med fokus på klimaskærm, boligindretning, tekniske installationer og terrænforhold (tilgængelighed).

Udarbejdelse af handlingsplan med forslag til renoveringsarbejder og miljøforbedrende tiltag:

Sammenlægning af lejligheder til større lejligheder og ombygning af lejligheder for øget tilgængelighed. Renovering af badeværelser og køkkener. Facadeisolering og facadepuds. Ny tagbelægning og efterisolering af tagrum. Nye vinduer og døre. Omlægning af friarealer med fokus på forbedrede udeopholdsarealer og tilgængelighedskrav.

Helhedsplanen udføres i samarbejde med Kuben Management og Landsbyggefonden.

Etageareal:
2470 m2

Årstal:
2015

Anlægssum:
37 mill.