Boligforeningen Dianalund Renovering, afdeling 1

Bygherre:
Boligforeningen Dianalund

Byggeriets adresse:
Søndermarksvej 5-26 samt Engtoftevej 10-29, 4293 Dianalund

Opgaven:
Skitsering, for- og hovedprojektering samt byggeledelse i forbindelse med renovering af 8 stk. eksisterende boligblokke med i alt 60 boliger incl. vaskehus

Projektet omfatter:

Sammenlægning af 24 stk. lejligheder til 12 stk. 4-rums lejligheder med øget tilgængelighed. Ombygning af 9 lejligheder med øget tilgængelighed. Facadeisolering og facadepuds, partielt med pladebeklædning samt nye vinduer og døre. Omlægning af friarealer med fokus på tilgængelighedskrav.

Opgaven bestod desuden af: Afholdelse af workshop, afholdelse af arbejdsgruppemøder med beboer i forbindelse med projektering, beboerinfomøder, blokopstartsmøder, udsendelse af varslinger etc.

Renoveringen er udført med Kuben Management som bygherrerådgiver og med støtte fra Landsbyggefonden.

Etageareal:
3983 m2, Stueplan, 8 blokke

Årstal:
30.08.2016 – Igangværende

Anlægssum:
32 mill.