Boligforeningen VIBO – Renovering, afdeling 137 – Tycho Brahes Allé

Bygherre:
Boligforeningen VIBO Byggeriets adresse: Tycho Brahes Allé 50-54, 2300 Kbh. S

Opgaven:
Totalrådgivning incl. projektledelse, for- og hovedprojektering samt byggeledelse i forbindelse med renovering af 24 stk. eksisterende lejligheder samt etablering af altaner.

Projektet omfatter:
Ombygning af 4 lejligheder for øget tilgængelighed. Renovering af stigestrenge i 24 boliger. Udskiftning af vinduer og døre samt etablering af altaner. Omlægning af friarealer med fokus på tilgængelighedskrav.

Opgaven bestod desuden af:
Afholdelse af workshop, afholdelse af arbejdsgruppemøder med beboer i forbindelse med projektering, beboerinfomøder, blokopstartsmøder, udsendelse af varslinger etc.
Renoveringen er udført med Kuben Management som bygherrerådgiver og med støtte fra Landsbyggefonden.

Bruttoetageareal:
1300 m2, 2 blokke

Årstal:
02.05.2016 – 22.11.2017

Anlægssum:
11 mill.