Boligselskabet for Høng & Omegn – Renovering, afdeling 11 Glentevej

Bygherre:
Boligselskabet for Høng & Omegn

Byggeriets adresse:
Glentevej 12-88, 4270 Høng,

Opgaven:
For- og hovedprojektering samt byggeledelse i forbindelse med renovering af 11 stk. eksisterende boligblokke med i alt 80 boliger.

Projektet omfatter:
Ombygning af 19 lejligheder for øget tilgængelighed. Sammenlægning af 9 stk. lejligheder til 6 stk. 4-rums. I øvrige boliger 52 stk. i alt, udskiftes køkken inkl. overflader samt renovering af badeværelser. Gavle og tagrum efterisoleres, nye vinduer og døre samt tagudskiftning på 6 boligblokke. Omlægning af friarealer med fokus på tilgængelighedskrav.

Opgaven bestod desuden af: Afholdelse af workshop, afholdelse af arbejdsgruppemøder med beboere i forbindelse med projektering, beboerinfomøder, blokopstartsmøder, udsendelse af varslinger, etc.

Helhedsplanerne og renoveringen er udført med Kuben Management som bygherrerådgiver og med støtte fra Landsbyggefonden.

Etageareal:
6000 m2, 11 blokke

Årstal:
Maj 2016 – igangværende

Anlægssum:
Kr. 46 mio.