Boligselskabet for Høng & Omegn Renovering, afdeling 6 Centerparken

Bygherre:
Boligselskabet for Høng & Omegn

Byggeriets adresse:
Centervej 12-34, 4270 Høng,

Opgaven:
For- og hovedprojektering samt byggeledelse i forbindelse med renovering af 4 stk. eksisterende boligblokke med i alt 72 boliger incl. beboerlokale i kælder.

Projektet omfatter: Sammenlægning af 12 stk. lejligheder til 8 stk.3 rums lejligheder med øget tilgængelighed. Renovering af øvrige badeværelser, 60 stk. Facadeisolering og facadepuds, partielt med naturskiferbeklædning. Nye vindfang samt nye vinduer og døre. Omlægning af friarealer med fokus på tilgængelighedskrav.

Opgaven bestod desuden af: Afholdelse af workshop, afholdelse af arbejdsgruppemøder med beboer i forbindelse med projektering, beboerinfomøder, blokopstartsmøder, udsendelse af varslinger etc.

Helhedsplanerne og renoveringen er udført med Kuben Management som bygherrerådgiver og med støtte fra Landsbyggefonden.

Etageareal:
5300 m2, Stue- og 1.salsplan, 4 blokke

Årstal:
11.03.2013 – 10.07.2015

Anlægssum:
27 mill.