Filadelfia – Center for Neurohabilitering – Nybo

Arkitektfirmaet HS har varetaget totalrådgivning i forbindelse med ombygning af eksisterende bygningskompleks ved etableringen af det nye Center for Neurorehabilitering, 2.000 m² ombygning samt nybyggeri på ca. 1.050 m², for etablering af sengestuer med tilhørende birum. I et indlæg om de nye faciliteter, skriver Filadelfia:

”Helt nye fysiske rammer danner nu basis for et godt behandlingsforløb på Filadelfias Center for Neurorehabilitering. Det nye, smukke og rolige miljø skaber den nødvendige ro og harmoni for mennesker med hjerneskader.”

Mere end mursten
Centret og det visionære design taler til mennesker, som har brug for fokus på hjernen – med hjertet. Vi har gjort os umage for, at der ikke alene er kvalitet i det nye hus, men husets indretning understøtter også det inter- og transdiciplinære samarbejde. En række eksperter står klar døgnet rundt til at tage sig af genoptræningen og motivationen for at få en hverdag tilbage med livskvalitet.”

Projektet omfatter etablering af i alt 24 sengestuer placeret i både eksisterende bygning og i nybyggeri. Derudover opføres tilhørende kontor- og administrative faciliteter, træningssal, multifunktionsrum, pædagogisk værksted, mv.

Tilbygningens udtryk er valgt ud fra at opnå en klar sammenhæng med de øvrige bygninger på Filadelfia, bl.a. ved at facader pudses i en ”Filadelfia-gul” farve og ved at de nye vinduer udføres som dannebrogsvinduer. Ved at tilføje pudsede felter i hvid nuance som markering af de enkelte sengestue-enheder, tilføres samtidig et moderne udtryk til nybyggeriet, idet eksisterende farve og formsprog dog stadig respekteres. Nyt indgangsparti udføres som markant og central del og erstatter således den nuværende anonyme hovedindgang. Sammen med forbindelsen mellem ny- og tilbygning udføres disse som glaspartier med associationer til et ”havestue-udtryk”, hvilket medvirker til, at byggeriet opnår en hjemlig karakter.

 

Bygherre:            Filadelfia Dianalund

Lokation:             Kolonivej 25, 4293 Dianalund

Rådgivning:        Totalrådgivning

Areal:                  3.000 m² fordelt mellem nybyggeri og ombygning

Budget:               Kr. 44 mio. ekskl. moms

Årstal:                 2017 – 2019

Status:                Ibrugtaget

Entrepriseform:   Fagentreprise

Team:                  Ingeniør: Lyngkilde Rådg. Ing A/S og Landskab:                                      Birgitte Finks Tegnestue

Ydelser:               Totalrådgiver i alle faser fra dispositionsforslag til 1-                                og 5-års gennemgang, inkl. projekteringsledelse,                                      arkitektur og design, projektering, udbud,                                                  byggeledelse, fagtilsyn og  projektopfølgning.