Holbæk Sygehus – Enestueprojekt

Udvidelse af bygning 42

Om- og tilbygning af bygning 42 på Holbæk Sygehus.
Bygningen er opført i tre etager og husede tidligere ambulatoriefunktion og kontorer i stueplan og 1 sengeafsnit på henholdsvis 1. og på 2. sal.

Sengeafsnittene var oprindeligt udlagt for 13 senge pr. afsnit/etage, hvilket ønskedes forøget til 24 stk. 1-sengsstuer pr. afsnit.

Det medførte omfattende bygningsmæssige ændringer samt en tilbygning i forbindelse med etablering af de til afdelingen tilhørende 1-sengsstuer med eget toilet/bad, sygeplejekontorer, medicinrum, opholdsarealer, personalerum og birum samt etablering af afdelingskøkken til Region Sjællands nye kostkoncept med omrokader af diverse rum.

Tilbygning er udført i forlængelse af eksisterende bygning og med respekt for bygningens oprindelige arkitektur.

Tilbygningen indeholder 20 nye 1-sengsstuer, hvoraf de 2 er indrettet for bariatriske patienter.

I det eksisterende er der 4 ombyggede 1-sengsstuer og 12 ombyggede 2-sengsstuer.

Bygherre:                        Region Sjælland / Holbæk Sygehus

Lokation:                         Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Rolle/entrepriseform:      Totalrådgiver / fagentreprise

Areal:                              2.917 m², heraf 1150 m2 tilbygning

Budget:                           Kr. 51,2 mio. ekskl. moms

Årstal:                             Nov. 2018 – juni 2021

Status:                            Ibrugtaget

Ydelser:                          Projekteringsledelse, byggeprogram,                                                       brugerinddragelse, dispositions- og                                                           projektforslag, myndighedsprojekt,                                                           detailprojektering, udbud og udførelse inkl.                                               byggeledelse og fagtilsyn samt aflevering.