Psykiatrien Region Sjælland Fjorden Roskilde – Ombygning Toftehus & Birkehus

Bygherre:
Psykiatrien Region Sjælland

Byggeriets adresse:
Smedegade 10-16
4000 Roskilde

Opgaven:
I forbindelse med målsætningen om nedbringelse af tvang i psykiatrien, blev der bevilliget en pulje til bygningsarbejder, der kunne understøtte dette mål. I den forbindelse har vi udført totalrådgivning vedr. en
ombygning af Tofte- og Birkehus på Fjorden i Roskilde med etablering af 16 nye enestuer med eget bad/toilet,
beliggende på stue- og 1. salsplan i bygningerne. Desuden nye udvendige trappetårne med adgang direkte fra 1. sal til havearealerne. I projektet indgik også en renovering af eksisterende motionssal. Endvidere etablering af nye indhegnede havearealer for Tofte- og Birkehus med aktivitetsarealer, arealer for rekreative formål og overdækket rygeophold.

Etageareal:
1230 m2 ombygget areal

Årstal:
April 2014 – Marts 2015

Anlægssum:
Kr. 15 mio.