Psykiatrien Region Sjælland – Oringe Om- og tilbygning, 5 skærmede enestuer, bygning 41

Bygherre:
Psykiatrien Region Sjælland

Byggeriets adresse:
Færgegårdsvej 15
4760 Vordingborg

Opgaven:
Totalrådgivning vedr. respektfuld ombygning af eksisterende bygning 41. Hele afsnittet er gennemgribende moderniseret og indeholder efter ombygningen 5 skærmede enestuer med egne toilet-/badefaciliteter. Endvidere vagtrum, kontorer, depotrum samt fælles opholds- og spisestue.

Etageareal:
280 m2 ombygning 63 m2 tilbygning

Årstal:
Dec. 2011 – Juni 2012

Anlægssum:
Ca. kr. 5 mio.