Psykiatrien Region Sjælland, Slagelse sygehus Psykiatrisk skadestue og lukket afdeling

Bygherre:
Psykiatrien Region Sjælland

Byggeriets adresse:
Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse

Opgaven:
Totalrådgivning vedrørende ombygning af eksisterendepsykiatrisk afdeling til 2 nye afdelinger, indeholdende
hhv. psykiatrisk skadestue samt psykiatrisk lukket afdeling. Til den psykiatrisk lukkede afdeling indeholder
projektet et nyt sikret udeopholdsareal. Opgaven er løst med et højt sikringsniveau, mensamtidig så patienterne føler en så lille påmindelse om frihedsberøvelse som muligt.

Etageareal:
Ca. 1300 m2

Årstal:
April 2010 – februar 2011

Anlægssum:
Ca. kr. 5,6 mio.