Region Sjælland – IT-afdeling

Bygherre:
Region Sjælland

Byggeriets adresse:
Bøllingsvej 30 4100 Ringsted

Opgaven:
Totalrådgivning vedr. udvidelse, ombygning og nyindretning af Region Sjælland eksisterende ITafdeling beliggende i bygning 13 på Ringsted Sygehus. Ombygningen omfatter totalombygning af eksisterende IT-afdeling samt udvidelse ved inddragelse af eksisterende sengeafsnit. Den udvidede/ombyggede afdeling indeholder: Nyt ankomstområde, kontorarbejdspladser til 121 medarbejdere fordelt i 9 storrumskontorer, 8 møderum, videokonferencerum, stillerum, 2 tekøkkener, gang- og opholdsarealer samt diverse birum. Ombygningen, herunder nedrivning af de eksisterende vægge, primært in situ støbte betonvægge, er udført imens Sygehuset samt Regionens eksisterende centrale serverrum, på underliggende etage, var i drift.

Etageareal:
1690 m2

Årstal:
02.11.2016 – 28.04.2017

Anlægssum:
Kr. 10 mio.