Region Sjælland – Karkirurgisk afdeling Slagelse Sygehus

Bygherre:
Region Sjælland

Byggeriets adresse:
Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse

Opgaven:
Totalrådgivning i forbindelse med ombygning af en del af eksisterende bygning 45 på Slagelse Sygehus for indretning til Karkirurgisk afdeling: Afdelingen indeholder 4 ombyggede 2-sengstuer med nye toiletter/bad, 2 ombyggede 4-sengsstuer med nye toiletter/bad, 1 ombygget kombineret
2-sengsstue/ isolationsstue med eget toilet/bad,
US-rum, opholds-/spiserum, anretterkøkken, skyllerum, medicinrum, lægekontorer, personale-/konferencerum, samtalerum, sekretariat med venteområde samt diverse birum.
Opgaven er løst med en høj grad af brugerinddragelse.

Etageareal:
Ombygning: ca. 1200 m2

Årstal:
April 2013 – juli 2014

Anlægssum:
Kr. ca.3,7 mio.