Region Sjælland – Neurologisk afdeling Slagelse Sygehus

Bygherre:
Region Sjælland

Byggeriets adresse:
Ingemannsvej 18
4200 Slagelse

Opgaven:
Totalrådgivning i forbindelse med ombygning af eksisterende bygning 2, 3 og 4 i på Slagelse Sygehus.
Indrettes til Neurologisk afdeling med 28 sengepladser samt tilhørende skyllerum, medicinrum, afdelingskøkkener, diverse birum og desuden ambulatoriefunktion og dagklinik samt terapi for fysioterapi/ergoterapi.
Opgaven er løst med en høj grad af brugerinddragelse.

Etageareal:
Ombygning: ca. 4410 m2

Årstal:
2014

Anlægssum:
Kr. ca. 5,6 mio.