Region Sjælland – Sundheds- og akuthus i Kalundborg

Bygherre:
Region Sjælland Byggeriets adresse: Nørre Alle, 4400 Kalundborg

Opgaven:
Detailprojektering og byggeledelse i forbindelse med nybygning af sundheds- og akuthus indeholdende faciliteter for terapi- og genoptræning, sygepleje- og sundhedsklinikker, cafe’, reception, venteområde, ambulatorier, røntgenrum, scannerrum, skadeklinik og lægevagt, jordemoder samt diverse birum. Projektet er udført i samarbejde med Friis & Molkte a/s Aalborg har stået for forslags- og myndighedsfasen.

Etageareal:
ca. 2350 m2

Årstal:
Maj 2012 – 2015

Anlægssum:
ca. 49 mill.