Slagelse Kommune – Skælskør Plejecenter – Ombygning

Bygherre:
Slagelse kommune

Byggeriets adresse:
Norvænget 5, 4230 Skælskør

Opgaven:
Totalrådgivning inkl. projektledelse og hovedprojektering samt byggeledelse i forbindelse med ombygning af eksisterende plejehjem til 30 nye plejeboliger inkl. fælles- og servicearealer.

Projektet omfatter:
Terrænarbejder, herunder terrænregulering langs ejendommens vestvendte facade, udførelse af ny brandvej langs ejendommens syd- og vestvendte facade.

Indvendige ombygningsarbejder, herunder nye opdelinger af nuværende boliger til 30 plejeboliger inkl. nye badeværelser i boliger, nye fælles- og servicearealer samt nyindretning af ankomst- og trappearealer.

Opgaven bestod desuden af:
Afholdelse af workshop, afholdelse af arbejdsgruppemøder med bruger- og driftspersonale i forbindelse med projektering,

Renoveringen er udført i samarbejde med Skala arkitekter tilknyttet i de indledende faser og med GPP som bygherrerådgiver og BDO Consult som ekstern økonomisk rådgiver. Boliger er støttet som almennyttige boliger.

Etageareal:
3200 m2, Stue- og parterreplan

Årstal:
16.05.2016 – igangværende

Anlægssum:
42 mill.