Slagelse Sygehus – Energirenovering og ombygning

Totalrådgivning i forbindelse med ombygning og energirenovering af bygning 14 på Slagelse Sygehus. Projektet omfattede etablering af ny energirigtig klimaskærm, herunder større tilpasninger i eksisterende konstruktion, af hensyn til at sikre mest energioptimerede løsning. Konverteringen er udført som præfabrikerede, lette kassetter med ny beklædning og facadeopbygning. Bygningen indeholder medicinsk hjerteafsnit, hormonafsnit, klinisk immunologisk afdeling og AK-klinik. Projektet er gennemført med bygninger i drift.

 

Relevans:

✓ Totalrådgivning

✓ Renovering og energirenovering

✓ Ombygning i bygninger i drift

✓ Om- og tilbygning

 

Bygherre:                  Region Sjælland

Kontaktperson:         Jim Winsløw, Projektchef

Lokation:                   Ingemannsvej 18, 4200 Slagelse

Rolle:                        Totalrådgivning

Etageareal:               3000 m2

Årstal:                        Feb. 2015 – sept. 2016

Anlægssum:              Kr. 5,8 mio. ekskl. moms

Entrepriseform:         Fagentreprise

Ydelser/ ansvar:        Projektforslag, for- og hovedprojekt,                                                          myndighedsbehandling, udbud og kontrahering,                                      byggeledelse, fagtilsyn, projektopfølgning,                                                aflevering og idriftsættelse, brugerinddragelse                                          gennem alle faser