Slagelse Sygehus – Rokadeplan 2018

 

Ombygning og renovering, bygning 1, 2, 13, 14, 16, 45 og 47.
Projektet omfatter indretning, ombygning og renovering af følgende afdelinger: Børneambulatorium, gynækologisk og obstetrisk afdeling, herunder svangerskabsundersøgelser og gynækologiske ambulatorier, fællesmedicinsk ambulatorium indeholdende lungemedicinsk, gastromedicinsk og reumatologisk afsnit, samt neurologisk og geriatrisk ambulatorium.

Projekterne er alle placeret i eksisterende sygehus, og er planlagt og udført med omkringliggende afdelinger i drift, under hensyntagen til at sikre fuld funktionalitet, sikre forsyninger og ikke mindst sikre patienterne. Særligt fokus ved de fysiske flytninger, hvor håndtering af nedlukning og opstart af afdelingerne kræver tæt koordinering med både brugere og drift.

Alle projekter har været udført i tæt samarbejde med driften, bl.a. afklaring om igangværende/ kommende driftsprojekter, som kunne påvirke rokadeplanen.

Koordinering af ESCO-projekt indgik som en del af projekterne i forhold til belysning, samt udskiftning af facader på enkelte bygninger.

For alle delprojekter er alle typer af eksisterende tekniske anlæg ombygget eller udbygget, ligesom der i enkelte afsnit er etableret nødvendige forsyninger i forhold til medicinske gasarter, trykluft, mv.

Udover det primære formål med selve rokaden har projekterne omfattet et generelt kvalitetsløft, energirenovering samt udskiftning af lofter, belysning, gulvbelægninger, mv.

 

Bygherre:                       Region Sjælland / Slagelse Sygehus

Lokation:                        Ingemannsvej 30, 4200 Slagelse

Rolle/entrepriseform:     Totalrådgiver / fagentreprise

Areal:                             6.500 m²

Budget:                          Kr. 33,0 mio. ekskl. moms

Årstal:                            Okt. 2017 – febr. 2020

Status:                           Ibrugtaget

Ydelser:                         Projekteringsledelse, fra tidlig helhedsplan,                                              brugerinddragelse, programmering og                                                      funktionsplanlægning, projektforslag,                                                        myndighedsprojekt, detailprojektering, udbud                                            og udførelse, inkl. byggeledelse og fagtilsyn                                            samt commissioning, aflevering og                                                            koordinering af flytning og idriftsættelse.