Foto 5

Region Hovedstaden – Herlev Hospital

Herlev Hospital, etablering af GMP-GMO-lab, 54I7

For Region Hovedstaden har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen været arkitektrådgiver på en byggesag, der omhandlede etablering af 2 laboratorier på Herlev Hospital i Blok 5 på 4. sal, kvadrat I7.

De to laboratorier blev udført som AiB laboratorier med dobbelt personsluse og med en fælles varesluse.

Begge laboratorier, inkl. sluser blev udført i overensstemmelse med GMP-reglerne, mens det ene laboratorium tillige blev udført som GMO-klasse II laboratorium.

Renoveringen blev gennemført med hospitalet i normal drift og med GMP-validering af de færdige anlæg iht. valideringsplan udarbejdet af Center for Ejendomme og udført af hovedentreprenøren efter aflevering.

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursens opgaver bestod hovedsageligt i deltagelse i brugerprocessen, udarbejdelse af hovedprojekt med diverse tegningsmateriale samt fagbeskrivelser, mv., samt projektopfølgning og fagtilsyn.