Bornholms Frie Idrætsskole - Rejsegilde

Rejsegilde på Bornholms Frie Idrætsskole

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen har den 6. oktober, sammen med bygherren Bornholms Frie Idrætsskole samt de tilknyttede håndværkere, kunnet fejre rejsegilde på skolen i Nyker på Bornholm.

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen varetager totalrådgivningen og byggeledelsen i forbindelse med etablering af nyt skolekøkken, spisesal i eksisterende bygning samt ny tilbygning på ca.120 m2, som skal rumme nyt produktionskøkken og personalefaciliteter for køkkenpersonalet.

Med de nye faciliteter kan Bornholms Frie Idrætsskole i fremtiden selv facilitere undervisning i madkundskab samt servere mad for eleverne i egne rammer.

Projektet gennemføres i fagentrepriser i samarbejde med lokale håndværksmestre fra Bornholm.

Udførelsen forløber planmæssigt efter tidsplanen, og det samlede projekt forventes afleveret til bygherre i marts 2023.