Skovlunden mindre

Skovlunden, Slagelse Boligselskab – Arkitektfirmaet HS vinder totalentreprise med Georg Berg

”Skovbrynet er navnet på et ambitiøst og nyskabende udviklingsområde som planlægges nord for Slagelse, – en plan som ligger i tråd med Slagelse Kommunes i forvejen ambitiøse “grønne plan” for Nordbyen, der indeholder skovrejsningsprojekt, skovbørnehave og en generel udbygning af områdets rekreative muligheder. Området er beliggende tæt på Slagelse By, forbindelse til motorvejen, har Slagelse Golfklub som nærmest nabo, og vil i fremtiden bliver forvandlet til et attraktivt boligområde, med et bredt boligudbud og en mangfoldig beboersammensætning”

Sådan beskrives det nye spændende boligområde, hvor Arkitektfirmaet HS vinder totalentreprisekonkurrence sammen med Georg Berg vedrørende etablering af 22 nye seniorboliger for Slagelse Boligselskab.

Skovlunden er en bo-gruppe der indeholder 22 seniorboliger. De vil, som områdets øvrige bo-grupper, ligge i en lysning inde i skovbeplantningen og placeret så de omkranser en fælles Grønning, der vil fungere som bebyggelsens beskyttede fællesrum. Her er der mulighed for at skabe sociale rum hvor man møder sine naboer.

Dette er et spændende projekt, som vi glæder os til at realisere i tæt samarbejde med Georg Berg, som vi har lang og god erfaring med fra tidligere projekter. Vi ser desuden frem til at samarbejde med Slagelse Boligselskab, kommende brugere og andre interessenter.

 

Kreditering, grafik: Prospekt, Slagelse Boligselskab