442sssA6817

STENO Diabetes Center Sjælland

I begyndelsen af maj 2022 havde vi fornøjelsen af at deltage i indvielsen af både Næstved og Slagelse Sygehuses nyrenoverede ambulatorier for hormonsygdomme, Steno Diabetes Center Sjælland. De to nye afdelinger fungerer som to decentrale enheder i Region Sjælland, der sikrer diabetesbehandling tæt på patienten.

Vi ønsker bygherre og brugere tillykke med deres nye rammer og takker for det gode og konstruktive samarbejde med dem og øvrige interessenter.

I bearbejdningen af de to afdelinger har der været fokus på at skabe et åbent og imødekommende miljø med mennesket i centrum. Dette er gjort via simple virkemidler i form af at åbne op ud mod facaden samt via arbejdet med varme materialer og farver.

De to renoveringer er en del af et samlet projekt mellem Novo Nordisk Fonden og Region Sjælland med det formål at fremme bedre behandling for diabetespatienter på tværs af regionen.