Hvem er vi

En god stemning på vores tegnestue og en sammensætning af både erfarne og yngre kræfter, medvirker til dynamiske og innovative løsninger i vores projekter indenfor bolig-, erhvervs-, skole- og institutionsbyggeri samt byggeri indenfor sundhedssektoren.

Vi ønsker at skabe arkitektonisk velordnede og funktionelle bygninger, at arbejde ud fra bæredygtige løsninger til gavn for vores miljø, og i øvrigt gennemføre projekter til tiden og indenfor den givne økonomi.

Arkitektfirmaet HS arbejder i hele Danmark indenfor alle arkitektfagets områder, og med mange spændende og meget forskelligartede opgaver. Vi udfører opgaver indenfor design, skitsering, visualiseringer, detailprojektering til udbud, byggeledelse, fagtilsyn samt økonomi og tidsstyring.

Vi arbejder ud fra det klare mål, at vi via dialog med vores bygherrer ønsker at opnå de bedst tænkelige løsninger indenfor de rammer, der er givet.

Det ligger i vores DNA, at vi arbejder ud fra værdier som tryghed og tillid, imødekommenhed og ansvarlighed, disse værdier faciliteres ved god kommunikation og høj medarbejdertilfredshed.

Arkitektfirmaet HS har mere end 40 år på bagen og er i dag ejet af Leif Skaaning, Kim Nielsen, Gert Gade Jørgensen og Peter Frimann. Sidstnævnte Peter Frimann er tillige virksomhedens direktør.

tegnestuen-interior