Palladiumkomplekset Bygherrerådgivning

24. maj 2024

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen har vundet bygherrerådgivningsopgaven ”Palladiumkomplekset” sammen med 360 Brandrådgivning. I tæt samarbejde med Gentofte Kommune og brugerne i Palladiumkomplekset skal der opføres nye faciliteter til fægteklubben samt fælles faciliteter til de øvrige brugere af komplekset på Hellerup Havn. Det bliver en proces med fokus på brugerinddragelse, information til naboerne, samt logistik og planlægning…

Læs mere

Vi skal opføre det DGNB-certificerede Børnehus Bolden

21. maj 2024

Som en del af Velfærdens Fundament skal Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen i samarbejde med skala architecture og EKJ bistå Odense Kommune med rådgivning i forbindelse med udvidelsen af Børnehuset Bolden i Dalum. Den nye bygning på ca. 765 m2 skal rumme både vuggestue og børnehus til 46 børn, og byggeriet skal DGNB-certificeres. For at sikre inviterende…

Læs mere

Slagelse Sygehus Klinisk Immunologisk Ambulatorium – ny Plasmafereseafdeling

29. april 2024

I bygning 12 på Slagelse Sygehus har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen ombygget eksisterende kontor samt behandlingsfaciliteter til nyt plasmafereseafsnit med 8 pladser til tapning af blodplasma. I ankomstområdet er der etableret to samtalerum og et venteområde, hvor der også er skabt tre diskretionspladser til digital indtastning af donoroplysninger. Desuden er der til det kliniske område knyttet…

Læs mere

Bispebjerg Hospital Ombygning af fredet bygning – ibrugtaget

23. april 2024

Som en del af rammeaftalen med Region Hovedstaden har HS BrunsgaardLaursen som totalrådgiver stået for et større ombygningsprojekt i en af de fredede pavilloner på Bispebjerg Hospital. Pavillon 6 indgår i det oprindelige Bispebjerg Hospital, som er tegnet af rådhusarkitekten Martin Nyrop. Projektet omfattede ombygning af ca. 1.100 m2 til laboratorier, ambulatorier, kontorer, personalefaciliteter, skyllerum…

Læs mere

De Skæve Boliger Totalentreprise

12. april 2024

I samarbejde med Totalentreprenør Niels Lien, A-J Rådgivende Ingeniører og Roskilde Landskab, har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen vundet og opført 8 skæve boliger for Ringsted Kommune. Boligerne står nu klar til indflytning. De Skæve Boliger er boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, som kan have svært ved at magte eller bo i en traditionel udlejningsejendom.…

Læs mere

Ny hal ved Kofoedsminde – Bygherrerådgivning

13. marts 2024

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen er sammen med underrådgiver Lyngkilde tilknyttet Kofoedsminde som totalrådgiver på forskellige projekter tildelt iht. Rammeaftalen med Region Sjælland. Det seneste projekt er etablering af en ny hal. Kofoedsminde er en højtspecialiseret sikret institution for voksne, domfældte udviklingshæmmede, som har begået personfarlig kriminalitet. Beboere på Kofoedsminde er ikke fundet strafegnet og er derfor…

Læs mere

Bygherrerådgivning vundet – Ny hal ved Risbjergskolen

16. januar 2024

HS BrunsgaardLaursen har i oktober 2023 vundet opgaven som bygherrerådgiver for Hvidovre Kommune i forbindelse med etablering af en ny hal ved Risbjergskolen. Opgaven blev vundet i indbudt konkurrence med 2 andre tilbudsgivere. Bygherren har ved evalueringen lagt vægt på, at vores tilbud indeholder en overskuelig procesplan med relevante aktiviteter og et godt fokus på bruger-…

Læs mere

Julen 2023

20. december 2023

Tak til alle vores samarbejdspartnere og bygherrer for godt samarbejde i endnu et spændende år. Igen i år har vi sendt en julehilsen til velgørende formål, og vi håber, at det kan være med til at sprede lidt ekstra juleglæde. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.    

Læs mere

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen vinder rammeaftale

14. december 2023

I et skarpt felt af kompetente rådgivere, har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen i samarbejde med Torkil Laursen, Rådgivende Ingeniører og GPP Arkitekter vundet rammeaftalen vedr. totalrådgivning for FA09 og VIBO. Som Team ser vi frem til at håndtere både større og mindre projekter, som spænder fra renovering, tilbygning og ombygning til nybyggeri indenfor en bred vifte…

Læs mere

Første spadestik til tilbygningen på HF & VUC Klar i Slagelse

9. november 2023

Så blev det første spadestik taget med den helt store gravemaskine, i dagens anledning ført af Hanne Normann Michelsen, Rektor for HF & VUC Klar, som startskuddet til opførelse af en større tilbygning til uddannelsesinstitutionen. Både gravemaskine og muffins trak klapsalver fra elever og lærere. Bygningen på ca. 1.500 m² rummer blandt andet en ny…

Læs mere