Slagelse Sygehus - Plasmaferese7 redigeret

Slagelse Sygehus Klinisk Immunologisk Ambulatorium – ny Plasmafereseafdeling

I bygning 12 på Slagelse Sygehus har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen ombygget eksisterende kontor samt behandlingsfaciliteter til nyt plasmafereseafsnit med 8 pladser til tapning af blodplasma.

I ankomstområdet er der etableret to samtalerum og et venteområde, hvor der også er skabt tre diskretionspladser til digital indtastning af donoroplysninger. Desuden er der til det kliniske område knyttet et depot med plads til køleskab, reoler, mv.

Ombygningen/renoveringen af de 190 m2 omfattede forskellige nedrivningsarbejder, nye lofter og gulve samt malerbehandling af overflader, så de nye faciliteter nu fremstår flotte og indbydende.

Arbejdet blev udført i fagentreprise – og i godt samarbejde med de respektive entreprenører.

Afdelingen er blevet indviet, – og vi ønsker personale og patienter tillykke med de flotte faciliteter.