Foto 1 - NB

Bispebjerg Hospital Ombygning af fredet bygning – ibrugtaget

Som en del af rammeaftalen med Region Hovedstaden har HS BrunsgaardLaursen som totalrådgiver stået for et større ombygningsprojekt i en af de fredede pavilloner på Bispebjerg Hospital.

Pavillon 6 indgår i det oprindelige Bispebjerg Hospital, som er tegnet af rådhusarkitekten Martin Nyrop.

Projektet omfattede ombygning af ca. 1.100 m2 til laboratorier, ambulatorier, kontorer, personalefaciliteter, skyllerum og depoter.

Tilvejebringelse af tidssvarende ambulatorie- og laboratoriefunktioner i en fredet bygning blev løst i et godt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.

Projektet blev gennemført etapedelt med 1. etape i perioden 2019 – 20.

Opstart af etape 2 – stueplan – skete først i 2023, da denne etage midlertidigt blev anvendt til Corona-testcenter i perioden 2020 – 22.

2.  etape er nu afsluttet og ibrugtaget primo 2024.

Vi er glade for det vellykkede resultat og stolte af at have udført projektløsninger, der respekterer kvaliteterne i de fredede bygninger.