Køgevej 49 int. 1

De Skæve Boliger Totalentreprise

I samarbejde med Totalentreprenør Niels Lien, A-J Rådgivende Ingeniører og Roskilde Landskab, har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen vundet og opført 8 skæve boliger for Ringsted Kommune. Boligerne står nu klar til indflytning.

De Skæve Boliger er boliger til hjemløse og særligt udsatte grupper, som kan have svært ved at magte eller bo i en traditionel udlejningsejendom. Det har været væsentligt at skabe nogle gode og værdige permanente rammer for målgruppen.

Byggeriet på samlet 320 m² er opført med bagmur af facadeelementer og formur af tegl, som skaber reference tilbage til det omkringliggende kvarter.

Indvendigt er boligerne beklædt med vægge af finér, som tilfører varme og stoflighed til rummet og nemt kan udskiftes.

Projektet er opført ud fra nogle bæredygtige fokuspunkter, som bl.a. robusthedsløsninger og materialevalg, gode dagslysforhold samt gennemlyste boliger.

Den beregnede C02-udledning for byggeriet er 11,15 kg CO2-ækvivalenter pr. m2 pr. år.

Vi ønsker beboerne tillykke med deres nye hjem og håber, de vil falde godt til.

Samtidig takker vi for det gode samarbejde med brugere, bygherre, entreprenør og øvrige samarbejdspartnere.