3. Foto

Ny hal ved Kofoedsminde – Bygherrerådgivning

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen er sammen med underrådgiver Lyngkilde tilknyttet Kofoedsminde som totalrådgiver på forskellige projekter tildelt iht. Rammeaftalen med Region Sjælland. Det seneste projekt er etablering af en ny hal.

Kofoedsminde er en højtspecialiseret sikret institution for voksne, domfældte udviklingshæmmede, som har begået personfarlig kriminalitet. Beboere på Kofoedsminde er ikke fundet strafegnet og er derfor placeret i henhold til Servicelovens § 108 med mulighed for indskrivning i beskyttet beskæftigelse.

Kofoedsminde gennemfører løbende en proces med at udvikle de fysiske rammer med tilbud til beboerne.

Den nye hal skal udgøre en ramme for sports- og bevægelsesaktiviteter såvel som arrangementer med pårørende til temadage, oplæg og foredrag.

Fastlæggelse af kravene til arkitektur, funktionsflow og tekniske installationer i den nye hal er sket gennem en grundig dialog med det faglige personale og specialister tilknyttet Kofoedsminde. Fastlæggelse af de særlige sikkerhedskrav har udgjort en meget væsentlig del af dette arbejde.

Herudover har vi arbejdet målrettet med at minimere både bygherres og totalentreprenørens risiko ved at have gennemført grundige forundersøgelser af byggefeltet med omlægning af alle ledninger i jord.

Projektet blev udbudt som totalentreprise med forhandling, hvor der var mulighed for at gå i dialog med de bydende totalentreprenører. Dette har været en rigtig god proces, og vi kan nu kontrahere med vinderen, Dansk Halentreprise.

Firmaet har tilbudt en flot hal, der opfylder alle bygherrens krav.

Hallen er atypisk sammenlignet med øvrige hallers design og passer rigtig godt ind i bygningsmiljøet, der er kendetegnet ved bevaringsværdige bygninger med karakterfulde tagformer i kombination med træ og murværk.

Det vigtigste ved tilbuddet er dog, at Dansk Halentreprise har evnet at løse kravene til en hal i høj sikringsklasse, således at beboere og personale kan benytte hallen under de mest sikre forhold.

Vi glæder os til samarbejdet med entreprenør og bygherre i den forestående byggeproces og ser frem til ibrugtagning af den færdige hal.