Risbjergskolen

Bygherrerådgivning vundet – Ny hal ved Risbjergskolen

HS BrunsgaardLaursen har i oktober 2023 vundet opgaven som bygherrerådgiver for Hvidovre Kommune i forbindelse med etablering af en ny hal ved Risbjergskolen.

Opgaven blev vundet i indbudt konkurrence med 2 andre tilbudsgivere.

Bygherren har ved evalueringen lagt vægt på, at vores tilbud indeholder en overskuelig procesplan med relevante aktiviteter og et godt fokus på bruger- og udbudsprocessen i totalentreprise.

De tilbudte medarbejdere vurderes at have meget gode ledelsesmæssige og faglige kompetencer. Tilbuddet vurderes samlet som fremragende.

Den nye idrætshal skal være med til at understøtte de daglige aktiviteter i forbindelse med idrætsfaget på skolen og for foreningslivet i kommunen. Målsætningen er at kunne etablere en idrætshal, der understøtter læringsmiljøet. Hallen skal ligeledes indeholde mulighederne for multifunktionelle aktiviteter og favne det foreningsliv, der er i Hvidovre Kommune.

Projektet omfatter ca. 1.500 m2 brutto, og det samlede budget er ca. kr. 35 mio. Udbudsformen vil være totalentreprise. Hallen skal placeres på arealet syd for skolen.

Projektet matcher tegnestuens strategi om at udbygge bygherrerådgivning som en af firmaets kerneydelser. Ligeledes ligger projektet i forlængelse af tegnestuens kompetencer med at udvikle bæredygtige løsninger.

Vi er nu godt i gang med planlægningen af processen i forbindelse med realiseringen af det spændende projekt.