Munke Bjergby Sogns Menighedsråd – Renovering af Præstegård

9. juni 2023

For Munke Bjergby Sogns Menighedsråd har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen forestået renoveringsarbejder på den smukke Præstegård i Munke Bjergby. Præsteboligen har fået opdateret overfladerne, og der er etableret nyt badeværelse og nyt køkken, inkl. installationer. Derudover er der udskiftet døre og vinduer. De nye vinduer er med fine, koblede rammer, udført med respekt for husets oprindelige…

Læs mere

FOB, afdeling 64 Elmelunden

23. maj 2023

Renoveringen af afdelingens tage er nu afsluttet og står nu rigtigt flotte med listedækket tagpap. Arbejdet blev udført inden for tidsplanen – og endda lidt hurtigere end planlagt, til trods for udfordringer med vejret – blæst, sne og nedbør. Arbejdet blev nemlig udført uden totaloverdækninger. Stor ros til hovedentreprenøren, Snedkermester Arne Pedersen, for deres måde…

Læs mere

Ny tilbygning på Bornholms Frie Idrætsskole

25. april 2023

Så er ombygningen på Bornholms Frie Idrætsskole indviet og taget i brug efter alle kunstens regler – bl.a. med klip af rød snor af bestyrelsesformanden, Kasper Stenbye – og med 900 flødeboller til de fremmødte. Byggeriet har været længe undervejs – 8 år – fra den første idé opstod – til det færdige byggeri nu…

Læs mere

Bofællesskabet Heimdal, Vindbyholt

20. april 2023

Driftsfonden Marjatta Som et led i at opfylde Marjattas målsætning om at etablere flere bofællesskaber for unge udviklingshæmmede på Marjattas forskellige lokationer på Sjælland er Heimdal det nyeste. Bofællesskabet er placeret på Vidarslund i Vindbyholt ved Præstø. Det planmæssige grundlag for Heimdal blev tilvejebragt i en ny lokalplan, nr. 400-29, Faxe Kommune, der sikrede fremtidige…

Læs mere

Distriktspsykiatrien Maribo

31. marts 2023

De nye rammer til Distriktspsykiatrien Maribo er nu indviet og taget i brug. Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen har varetaget rollen som Bygherrerådgiver, fra indledende brugerinddragelse og skitsering, hvor arealanalyse, funktionskrav og brugerønsker fastlagde rammen for en gennemførelse af projektet i totalentreprise. Selve byggeprocessen blev gennemført ud fra en stram og afstemt tidsplan, med øje for implementering…

Læs mere

Forskningshuset Slagelse Sygehus

10. marts 2023

Så står Forskningshusets forskermiljø færdigt, og det er allerede taget i brug. Vi glæder os over at se tilbage på en proces, hvor brugernes visioner og tanker er blevet integreret i fremtidens Forskningshus på Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse (NSR). Forskningshuset skal danne ramme om ny og banebrydende forskning og samarbejder. Det har derfor været essentielt at skabe…

Læs mere

FOB Slagelse, Afd. 7 Tagudskiftning

2. marts 2023

På Klokkestøbergade 7-30 i Slagelse er arbejdet med at udskifte taget på i alt 8 boligblokke samt 2 garagebygninger sat i gang. Arbejdet udføres i hovedentreprise med Georg Berg A/S som hovedentreprenør – og forventes færdigt i begyndelsen af april næste år. Samtidig renoveres varmecentralerne i samtlige 8 blokke – med Sørens Blikkenslagerforretning som udførende…

Læs mere

Tagrenovering på ejendom i Slagelse for Malermester P. Nielsen og hustrus stiftelse

14. februar 2023

På Smedegade 16 har vi netop afsluttet en tagudskiftning på en etageejendom i Slagelse bymidte. Der blev udført opretning af spær med hjælpespær monteret på siden af eksisterende samt udført ny isolering af skunke, skråvægge og hanebåndsloft. Der blev oplagt ny tagbelægning, herunder undertag, afstandslister og taglægter, afsluttet med vingetagsten. Desuden blev der udført nødvendige…

Læs mere

FOB, afd. 64 Elmelunden, Slagelse Tagudskiftning

31. januar 2023

På Kalundborgvej 59 A-Z og 61 A-Z, i alt 10 blokke, er Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen nu gået i gang med udskiftning af tagbelægninger fra eternitplader til listedækket tagpap samt efterisolering. Snedkermester Arne Pedersen A/S i Greve er hovedentreprenør på sagen, som kommer til at køre hen over vinteren og ind i foråret, før arbejdet forventes…

Læs mere

Region Hovedstaden Frederiksberg Hospital

16. januar 2023

For Region Hovedstaden har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen ombygget en del af Frederiksberg Hospital, og der er indrettet nye faciliteter til hhv. åbent psykiatrisk afsnit, laboratorier og kontorfaciliteter. En del af lokalerne havde ikke været i brug i nogle år. Da området inden for forholdsvis kort tid skal omdannes til boliger, betyder det, at de faciliteter,…

Læs mere