AB18 certificering

11. oktober 2023

De moderne byggeprocesser og organisering omkring både nybyggeri og større renoveringer, rummer ofte mere og mere komplekse og krævende aftaleforhold – men med AB18-komplekset er også kommet nye og gensidigt frugtbare aftaleformer, hvor bygherre (herunder offentlige), får en ny mulighed for at få tid, økonomi og kvalitet til at mødes i et samspil både med…

Læs mere

HF & VUC Klar Bygherrerådgivning

12. september 2023

Ny tilbygning: På HF & VUC Klar i Slagelse bliver der til november 2023 taget det første spadestik til en større tilbygning med en stor samlingssal, som skal fungere både som kantine, mødesal og foredragssal og dermed skabes et moderne og tidssvarende studiemiljø. I dag deler HF & VUC Klar bygning med Slagelse Teater. Med…

Læs mere

Transformations-projekt på Næstved Sygehus – Hjerte/ETUB og lægegang

14. juli 2023

Som en del af et større transformationsprojekt for Region Sjælland har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen varetaget projekteringen af samt byggeledelsen for en ombygning på etage 2 i bygning 16 på Næstved Sygehus. Sengestueafdelingen er blevet istandsat med en opgradering af alle overflader til at indeholde lægegang samt hjerteambulatorium/ETUB (enhed for tværfaglig udredning og behandling). Afdelingen har…

Læs mere

Region Sjælland Psykiatrien Roskilde Havnevej 5-7 Klargøring af lokaler

6. juli 2023

På Havnevej i Roskilde har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen istandsat og indrettet lokaler til brug for Psykiatrien, Region Sjælland. Ombygningen omfattede nedrivning af skillevægge for nye ruminddelinger, inkl. tilpasning af lofter og nye døre. Desuden er der leveret og monteret nyt personalekøkken, og træningskøkken er blevet suppleret med nyt inventar. Vægge og træværk er blevet malerbehandlet,…

Læs mere

Region Sjælland, Næstved Sygehus CNN – Center for Neurorehabilitering

28. juni 2023

På Næstved Sygehus har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen været totalrådgiver og stået for projektering af en ombygning på et sengeafsnit på etage 01 i bygning 16 til Center for Neurorehabilitering. Ombygningen omfattede 7 sengestuer med toilet- og badefaciliteter samt diverse personalefaciliteter, teknikrum, depotrum, mv. Forskellige installationer, inventar og døre er blevet udskiftet, og lofter samt gulve…

Læs mere

Lejre Kommune Tagudskiftning på boliger

20. juni 2023

For Lejre Kommune har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen varetaget totalrådgivningen i forbindelse med renovering af i alt 8 boliger, kategoriseret som tæt-lav-bebyggelse med 4 lejemål pr. bebyggelse. Arbejdet har hovedsageligt bestået af tagudskiftning, dør- og vinduesudskiftning, renovering af køkken og badeværelser, samt udvendig malerbehandling. Arbejdet er udført i hovedentreprise. Stor tak til entreprenøren, SB Murer ApS,…

Læs mere

Munke Bjergby Sogns Menighedsråd – Renovering af Præstegård

9. juni 2023

For Munke Bjergby Sogns Menighedsråd har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen forestået renoveringsarbejder på den smukke Præstegård i Munke Bjergby. Præsteboligen har fået opdateret overfladerne, og der er etableret nyt badeværelse og nyt køkken, inkl. installationer. Derudover er der udskiftet døre og vinduer. De nye vinduer er med fine, koblede rammer, udført med respekt for husets oprindelige…

Læs mere

FOB, afdeling 64 Elmelunden

23. maj 2023

Renoveringen af afdelingens tage er nu afsluttet og står nu rigtigt flotte med listedækket tagpap. Arbejdet blev udført inden for tidsplanen – og endda lidt hurtigere end planlagt, til trods for udfordringer med vejret – blæst, sne og nedbør. Arbejdet blev nemlig udført uden totaloverdækninger. Stor ros til hovedentreprenøren, Snedkermester Arne Pedersen, for deres måde…

Læs mere

Ny tilbygning på Bornholms Frie Idrætsskole

25. april 2023

Så er ombygningen på Bornholms Frie Idrætsskole indviet og taget i brug efter alle kunstens regler – bl.a. med klip af rød snor af bestyrelsesformanden, Kasper Stenbye – og med 900 flødeboller til de fremmødte. Byggeriet har været længe undervejs – 8 år – fra den første idé opstod – til det færdige byggeri nu…

Læs mere

Bofællesskabet Heimdal, Vindbyholt

20. april 2023

Driftsfonden Marjatta Som et led i at opfylde Marjattas målsætning om at etablere flere bofællesskaber for unge udviklingshæmmede på Marjattas forskellige lokationer på Sjælland er Heimdal det nyeste. Bofællesskabet er placeret på Vidarslund i Vindbyholt ved Præstø. Det planmæssige grundlag for Heimdal blev tilvejebragt i en ny lokalplan, nr. 400-29, Faxe Kommune, der sikrede fremtidige…

Læs mere