Næstved Sygehus 13

Region Sjælland, Næstved Sygehus CNN – Center for Neurorehabilitering

På Næstved Sygehus har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen været totalrådgiver og stået for projektering af en ombygning på et sengeafsnit på etage 01 i bygning 16 til Center for Neurorehabilitering.

Ombygningen omfattede 7 sengestuer med toilet- og badefaciliteter samt diverse personalefaciliteter, teknikrum, depotrum, mv.

Forskellige installationer, inventar og døre er blevet udskiftet, og lofter samt gulve er blevet opdateret, og øvrige overflader er blevet malerbehandlet.

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen har også forestået byggeledelsen for projektet, som er udført i fagentreprise. Ombygningen er forløbet efter planen, og afdelingen fremstår nu flot istandsat og klar til indflytning.

Vi ønsker Næstved Sygehus tillykke med de flotte faciliteter – og takker håndværkerne for deres indsats og gode samarbejde.