Næstved Sygehus 2 80%

Transformations-projekt på Næstved Sygehus – Hjerte/ETUB og lægegang

Som en del af et større transformationsprojekt for Region Sjælland har Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen varetaget projekteringen af samt byggeledelsen for en ombygning på etage 2 i bygning 16 på Næstved Sygehus.

Sengestueafdelingen er blevet istandsat med en opgradering af alle overflader til at indeholde lægegang samt hjerteambulatorium/ETUB (enhed for tværfaglig udredning og behandling).

Afdelingen har desuden fået et helt nyt og flot receptions- og venteområde, så patienter og pårørende kan blive modtaget i stilfulde rammer.

Projektet var en udvidelse af ombygningen på 1. etage med de samme håndværkere. Tak for indsatsen og godt samarbejde – og tillykke til Næstved Sygehus med den flotte nye afdeling.