VUC Klar

HF & VUC Klar Bygherrerådgivning

Ny tilbygning:

På HF & VUC Klar i Slagelse bliver der til november 2023 taget det første spadestik til en større tilbygning med en stor samlingssal, som skal fungere både som kantine, mødesal og foredragssal og dermed skabes et moderne og tidssvarende studiemiljø.

I dag deler HF & VUC Klar bygning med Slagelse Teater. Med etableringen af multisalen er det ambitionen at skabe et endnu stærkere bånd mellem HF & VUC Klar og teateret. Det bliver muligt at slå dørene op mellem den nye store multisal og teaterets foyer. Desuden vil man kunne opdele multisalen i mindre rum, hvilket vil give mulighed for afholdelse af f.eks. kurser og efteruddannelse for virksomheder.

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen står som bygherrerådgiver helt fra de tidlige visionsoplæg, lokalplanudviklingen, udbud i totalentreprise med projektudvikling samt under udførelse frem til aflevering. Projektudviklingsfasen blev vundet af firmaet Gråkjær fra Holstebro, som der nu er indgået totalentreprisekontrakt med for udførelsesfasen.

Tilbygningen forventes at stå færdig i december 2024. Efter planen tages de nye lokaler i brug i januar 2025.

Visualisering: Totalentreprenørfirmaet Gråkjær/GPP Arkitekter