Bred

AB18 certificering

De moderne byggeprocesser og organisering omkring både nybyggeri og større renoveringer, rummer ofte mere og mere komplekse og krævende aftaleforhold – men med AB18-komplekset er også kommet nye og gensidigt frugtbare aftaleformer, hvor bygherre (herunder offentlige), får en ny mulighed for at få tid, økonomi og kvalitet til at mødes i et samspil både med sin rådgiver og entreprenør.

Hos HS BrunsgaardLaursen tror vi på, at klare og tydelige aftaler er en grundlæggende forudsætning for vellykkede projektforløb omkring et byggeri. – Helt fra den tidlige rådgivning, under projektering og byggeledelse, og frem til aflevering af det færdige byggeri.

For yderligere at styrke håndteringen af aftaleforholdene i byggeriet gennem alle faser, har vi gennem 2022-2023 valgt at investere betydeligt i efteruddannelse af vores seks bygge- og projektledere. Nærmere bestemt på NorhCon/Bech-Bruuns kursusforløb i det samlede AB18-kompleks: AB18, ABT18, ABR18, AB-Forenklet, AB-Appendikser.

Kursusforløbet munder ud i en certificering, baseret på deltagelse i det samlede 6-dages kursusforløb efterfulgt af en bestået eksamen.

Vores tegnestuer råder således over seks bygge-/projektledere med certificering i hele AB-18 aftalekomplekset. Og vi har allerede nu bragt nogle af de nye spændende muligheder ved f.eks. projektudvikling i spil. Herunder konkrete projekter med projektudvikling sammen med entreprenør og bygherre, i både total-, hoved, og fagentrepriser, med hhv. selvejende, kommunale og regionale bygherrer.

Vi glæder os til at bringe vores opdaterede viden i spil i kommende projekter.