VUC

Første spadestik til tilbygningen på HF & VUC Klar i Slagelse

Så blev det første spadestik taget med den helt store gravemaskine, i dagens anledning ført af Hanne Normann Michelsen, Rektor for HF & VUC Klar, som startskuddet til opførelse af en større tilbygning til uddannelsesinstitutionen. Både gravemaskine og muffins trak klapsalver fra elever og lærere.

Bygningen på ca. 1.500 m² rummer blandt andet en ny stor multisal, som kommer til at blive et socialt og kulturelt samlingspunkt i Slagelse Kommune, udover at kunne rumme fællesarrangementer af kulturel karakter for de studerende. Desuden vil de studerende med den nye bygning få nye og mere moderne lokaler til rådighed.

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen har været med fra den spæde start som projektudvikler og arkitektrådgiver. Vores udviklingsprojekt i forbindelse med den nye udbygning – herunder udformning af en ny forplads og parkering – har dannet konkret grundlag for den lokalplan, som Slagelse Kommune udarbejdede for HF & VUC Klar. Vi har som bygherrerådgiver forestået udbud i totalentreprise med forhandling. Det er firmaet Gråkjær fra Holstebro, der vandt totalentreprisen og som skal bygge huset.

Nu er byggeriet påbegyndt, og vi varetager bygherrerådgivningen, indtil bygningen tages i brug.

Projektet matcher tegnestuens strategi om at udbygge bygherrerådgivning som en af firmaets kerneydelser.

Arbejdet vil strække sig over det næste års tid, og de nye lokaler forventes at være klar til brug fra januar 2025. Vi glæder os til fortsat godt samarbejde om byggeriets udførelse.