FOB, afd. 64 Elmelunden 17

FOB, afdeling 64 Elmelunden

Renoveringen af afdelingens tage er nu afsluttet og står nu rigtigt flotte med listedækket tagpap.

Arbejdet blev udført inden for tidsplanen – og endda lidt hurtigere end planlagt, til trods for udfordringer med vejret – blæst, sne og nedbør. Arbejdet blev nemlig udført uden totaloverdækninger.

Stor ros til hovedentreprenøren, Snedkermester Arne Pedersen, for deres måde at håndtere denne udfordring.

Der lægges nu sidste hånd på projektet i form af pudsreparationer på sokler.

Det forventes, at projektet afleveres til bygherre i løbet af de næstkommende uger.