8. Palladiumkomplekset

Palladiumkomplekset Bygherrerådgivning

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen har vundet bygherrerådgivningsopgaven ”Palladiumkomplekset” sammen med 360 Brandrådgivning. I tæt samarbejde med Gentofte Kommune og brugerne i Palladiumkomplekset skal der opføres nye faciliteter til fægteklubben samt fælles faciliteter til de øvrige brugere af komplekset på Hellerup Havn. Det bliver en proces med fokus på brugerinddragelse, information til naboerne, samt logistik og planlægning af udførelsesfasen.

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen skal udarbejde dispositionsforslag og totalentrepriseudbud på grundlag af forundersøgelser i en gammel bygning med historiske vingesus fra den tid, det var filmstudierne Palladium.