Bornholms Frie Idrætsskole – Ny køkkenbygning og spisesal

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen har varetaget totalrådgivningen for Bornholms Frie Idrætsskole.

Bornholms Frie Idrætsskole er en privatskole, beliggende i Nyker ved Rønne på Bornholm med i alt ca. 200 elever fordelt på 0. til 9. klasse. Skolen har fokus på høj trivsel, faglighed, sund mad og bevægelse. Desuden driver Bornholms Frie Idrætsskole en Børnehave samt en SFO.

I eksisterende rammer er bærende vægge nedrevet og ny bærende stålkonstruktion etableret for etablering af ny, stor spisesal med plads til 150 spisende elever. Derudover er der i eksisterende bygning etableret undervisningslokale for madkundskab samt nye toiletfaciliteter for eleverne.

I tilknytning til spisesalen er der lavet en ny tilbygning på 145 m², indeholdende produktionskøkken, personalefaciliteter samt køle- og frostrum.

I skolens nuværende børnehave og SFO er der foretaget ombygning, så der kan udvides med en vuggestue.

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen har forestået byggeledelsen og fagtilsyn under udførelsen, som er gennemført i fagentreprise med lokale håndværkere fra Bornholm.

 

Bygherre:               Bornholms Frie Idrætsskole

Lokation:                Nyker Hovedgade 5, 3700 Rønne

Rolle:                     Totalrådgiver

Areal:                     440 m²

Budget:                  Kr. 8,6 mio. ekskl. moms

Årstal:                    August 2022 – april 2023

Status:                   Ibrugtaget

Entrepriseform:      Fagentreprise

Ydelser:                 Bygherrerådgivning, arkitektonisk- og                                                        indretningsmæssig rådgivning,                                                                  teknisk rådgivning, byggeprogram,                                                            udbudsmateriale, udvælgelse,                                                                  kontrahering, byggetilsyn,                                                                          opfølgning og aflevering.