Driftsfonden Marjatta – Bygherrerådgivning

Driftsfonden Marjatta – Bygherrerådgivning  

Som følge af voksende efterspørgsel efter boliger i det behandlingsmiljø, som Marjatta kan tilbyde, planlægger Driftsfonden Marjatta, at der over en 10–12-årig periode etableres sammenlagt ca. 50 flere boliger på Marjattas forskellige lokationer på Sydsjælland.

Dette var baggrunden for, at HS BrunsgaardLaursen i 2019 blev tilknyttet som bygherrerådgiver for Driftsfonden Marjatta til at forestå forundersøgelser af lokalplanforhold, grund- og matrikelforhold samt definere de overordnede programkrav til bofællesskaberne således, at dette kan lægges til grund for den efterfølgende detailprojektering og byggeproces.

Som bygherrerådgiver har HS BrunsgaardLaursen løst varierede opgaver:

 

Funktionelle og arkitektoniske koncepter:

Bofælleskabet Svanen, Sampovig – 12 boliger og fællesfunktioner

Bofællesskabet Heimdal og Idunhuset Vidarslund – 12 boliger og fællesfunktioner

Ungdomsboliger Egely, Strandvejen, Faxe – 12 værelser og fællesrum

Aktivitetshus Sampovig – Værksteder og samlingsrum

Nyt fælleshus på Vidarslund

Udgangspunktet er funktionsløsninger og kvalitetsniveau som Sagahus på Vindbyholdt, der er valgt som referencemodel for fremtidige byggerier.

 

Assistance til udarbejdelse af lokalplaner

Stevns Kommune: Lokalplan 198

Udvidelse af Sampovig

Faxe Kommune: Lokalplan 400-29

Bofællesskab og institution ved Vidarslund i Vindbyholt