Fagforeningen 3F Slagelse – Udvidelse af afdelingskontor

Bygherre:
Fagforeningen 3F, Slagelse

Byggeriets adresse:
Rugvænget 28, 4200 Slagelse

Opgaven:
Totalrådgivning i forbindelse med om- og tilbygning til eksisterende kontorbygning. Nybygning indeholdende 9 kontorer, køkken, garderobe, toiletter og multisal. Ombygning omfattede modernisering af eksist. kontorer samt udskiftning af facadepartier.

Etageareal:
Nybygning 405 m2. Ombygning 570 m2.

Årstal:
Oktober 2010 – nov. 2011

Anlægssum:
Ca. 8 mill.