Faxe Kommune – Dalbyhallen

Foreningslivet i Dalby har gennem mange år arbejdet med at få etableret flere faciliteter, der kan understøtte foreningernes aktiviteter. I 2019 besluttede byrådet at bevilge midler til opførelse af en ny hal i Dalby

Den nye hal skal udgøre et samlingspunkt/medborgerhus i Dalby, der kan samle alle Dalby og omegns borgere, ikke kun til sport i fritiden, men også til større sportsarrangementer, kulturindslag og ikke mindst et sted, der kan samle unge som gamle i de ønskede lokaler og i de udenomsarealer, der ligger op til hallen.

Det nye hus skal være borgernes hus og være ramme om kulturelle, idræts- og sportsaktiviteter såvel som møder, teater, fester, loppemarkeder, etc.

Huset skal fungere som det moderne forsamlingshus og udgøre det naturlige samlingssted omkring aktiviteter for borgere i alle aldre. Bygningen skal udformes med hensyn til den daglige drift og et minimum vedligehold. Ved bygningens udformning indtænkes løsninger, der medvirker til at reducere energiforbrug og CO2-emission.

Projektet indeholder:

 • Indgang, vindfang, forhal
 • Etablering af gangforbindelse til eksisterende hal
 • Omklædning og badefaciliteter, dommeromklædning
 • Aktivitets-/halområde med publikumspladser
 • Depoter/toiletter, rengøringsrum, teknikrum
 • Cafeområde med køkken (råt rum)
 • Kombineret klub og multirum

Projektet blev udbudt som totalentreprise på grundlag af et funktionsprogram og kravspecifikationer. Udbudsformen var omvendt licitation med fast targetpris, hvor de bydende konkurrerede på, hvad der kan tilbydes for targetprisen.

Arkitektfirmaet HS BrunsgaardLaursen er bygherrerådgiver på projektet og forestår:

 • Rådgivning om udbudsform
 • Brugerproces
 • Bygge- og funktionsprogram
 • Udbud
 • Evaluering af tilbud, Kontrahering
 • Bygherregranskning af projektmateriale
 • Bygherrefagtilsyn i byggeperiode og ved aflevering

 

Bygherre:             Faxe Kommune

Lokation:              Bavnestræde 28, Dalby, 4690 Haslev

Rolle:                   Bygherrerådgiver

Areal:                   1.595 m², 1 etage

Budget:                 Kr. 13,4 mio. ekskl. moms

Årstal:                   Marts 2020 – december 2021

Status:                  Ibrugtaget

Entrepriseform:    Totalentreprise

Ydelser:                Brugerinddragelse, teknisk- og arkitektonisk                                             rådgivning, udbudsforretning, evaluering,                                                 kontrahering, bygherretilsyn, opfølgning                                                   og aflevering