Georg Berg A/S – Ny administrationsbygning m.v.

Bygherre:
Georg Berg A/S, Slagelse

Byggeriets adresse:
Skovsøvej 23, 4200 Slagelse

Opgaven:
Arkitektrådgivning i forbindelse med projektering af ny administrationsbygning i 2 etager for Georg Berg A/S og Georg Berg Entreprise A/S.
Endvidere opførelse af nyt snedkerværksted i sammenhæng med administrationsbygningen.

Etageareal:
1100 m2

Årstal:
August 2006 – juni 2007

Anlægssum:
Ca. 16 mill.